Son Güncelleme:
03/12/2021 - 16:04

İş Sağlığı ve Güvenliği Lisansüstü Programı, mezunlarına iş güvenliği ve sağlığı konularında hemen uygulanabilecek bilgi, anlama ve uygulama becerisini vermeyi hedeflemektedir. İlgi alanları, sadece güvenlik ile sınırlı kalmayıp, çalışma ortamı, biyomekanik, risk değerlendirmesi ve yönetimi, inşaat güvenliği, yangın güvenliği, ulaşım güvenliği, işyeri hijyeni, gürültü, titreşim, iç mekan hava kirliliği değerlendirilmesi, kimyasal ve biyolojik zararlılara karşı önlemler, çalışan sağlığı korunması konularını kapsamaktadır. İş güvenliği ve iş sağlığı ile ilgili yasal mevzuatın incelenmesi ve değerlendirilmesi de eğitim programı içinde yer almaktadır. Çok disiplinli yapısı gereği Biyoloji, Çevre Mühendisliği, Eğitim Bilimleri, Elektrik- Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Fizik, Gıda Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Kimya, Kimya Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Makina Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Mühendislik Bilimleri, Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği, Tıp gibi ilgili alanlardan lisans derecesine sahip mezunları kabul etmektedir.