Son Güncelleme:
03/12/2021 - 16:04

Programın amacı, katılımcılarını sanayi tesisleri ve küçük işyerlerinde iş güvenliği ve çalışan sağlığına yönelik olarak gerekli risk belirleme, ölçümleme, değerlendirme ve önleyici tedbirleri alma ve izlemeye yönelik bilgi ve beceri ile yetkinleştirmektir. Program, iş güvenliği ve sağlığı ile ilgili değerlendirme, sorun çözme, karar verme teknikleri ve kaza önleme, kontrol ve azaltmaya dönük prensiplerin uygulanmasını hedeflemektedir. Programdan mezun olanlar iş sağlığı ile ilgili uygulamalı bilimler ve matematiğinde yetkinlik kazanmanın yanı sıra; güvenlik senaryoları tasarlayabilme, uygulayabilme, kuruluşun iş güvenliği ve iş sağlığı yöntemleri ile ilgili stratejik planlar yapabilme, analiz ve veri değerlendirme, kriz yönetimi konularında gerekli alt yapıya sahip olacaklardır. Farklı konuları içeren çok disiplinli çalışmaya yatkın, iletişim ve işbirliği becerisi ile donanmış olarak mezun olacak olan iş sağlığı ve güvenliği bölümü mezunları iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili problemleri öngörme, çözümleme ve koruyucu tedbirler alabilmelerine olanak sağlayacak bilgi ile donanmış olacaklardır. Mezunlar mesleki ahlak ve yasal sorumluluklara uygun davranış içinde olma, teknolojik gelişmeleri yakından takip etme ve işyerine, çalışan sağlığı yönünden, yansımalarını sağlama, sonuçları değerlendirme ve uygulama becerisini elde etmiş olma yükümlülüklerine de sahip olacaklardır.