FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜİŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ


Akademik Kadro

Akademik Komite Üyeleri

Üye

Bölümü

e-posta

Prof.Dr. Reyhan Bilgiç

Psikoloji

rey@metu.edu.tr

Prof.Dr. Canan Çilingir                

Endüstri Mühendisliği

cilingir@metu.edu.tr

Y.Doç.Dr.Nuray Demirel               

Maden Mühendisliği

ndemirel@metu.edu.tr

Y.Doç.Dr. Çerağ Dilek

Kimya Mühendisliği

cdilek@metu.edu.tr

Prof.Dr. Şebnem Düzgün               

Maden Mühendisliği

duzgun@metu.edu.tr

Prof.Dr. Murat Gündüz                  

İnşaat Mühendisliği

gunduzm@metu.edu.tr

Y.Doç.Dr.Senih Gürses                  

Mühendislik Bilimleri

senih@metu.edu.tr

Prof.Dr. Gürkan Karakaş               

Kimya Mühendisliği

gkarakas@metu.edu.tr

Prof.Dr. Nuray Karancı                

Psikoloji

karanci@metu.edu.tr

Prof.Dr. Selahattin Özdemir           

Fizik

selaha@metu.edu.tr

Doç.Dr. Türker Özkan               

Psikoloji

ozturker@metu.edu.tr

Prof.Dr. Mahmut Parlaktuna         

Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği

mahmut@metu.edu.tr

Dr. Önder Sezgin                            

ODTÜ Sağlık ve Rehberlik Merkezi

ocsezgin@metu.edu.tr

Y.Doç.Dr. Çağlar Sınayuç

Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği

caglars@metu.edu.tr

Prof.Dr. İrem Dikmen Toker          

İnşaat Mühendisliği

idikmen@metu.edu.tr

Prof. Dr. Yavuz Yaman

Havacılık ve Uzay Mühendisliği

yyaman@metu.edu.tr